CERTIFICACIÓ DIGITAL

  • Generació de certificats digitals personals (idCat i idCAT mòbil) per als presidents de les associacions. Aquests certifcats es poden fer servir per fer tràmits online amb les administracions públiques estatals, amb la Generalitat i amb la del seu municipi.
  • Assessorament i suport a la tramitació electrònica.

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

  • Suport per realitzar la tramitació electrònica dels expedients amb les administracions.

OFICINA JOVE

  • Sol·licituds i canvis de junta. Inscripció al Registre d’Entitats Juvenils.
  • Orientació i seguiment a l’hora de tramitar les subvencions i ajuts de les entitats juvenils.

CULTURA

ENTITATS DE LLEURE

Suport i assessorament a l’hora d’organitzar activitats d’educació en el lleure (colònies, casals, campaments…).