Aquest és un pla que tracta d’enriquir la Diagnosi territorial i socioeconòmica de la comarca de la Terra Alta amb aportacions tant pel que fa a reptes com a oportunitats derivades de l’impacte de la COVID-19, així com del procés de transició energètica cap a energies amb menys impacte.

Pla de reactivació socioeconòmica de la Terra Alta