PLATER

La transició energètica de Catalunya prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 té com a objectiu la sobirania energètica de Catalunya basada en les energies renovables autòctones i en la neutralitat climàtica. Per aconseguir-ho Catalunya haurà de desenvolupar en els proper anys un gran nombre de projectes d’energies renovables.

L’Oficina Comarcal de Transició Energètica (OCTE) col·labora amb l’elaboració del PLATER a la Terra Alta amb el suport i cofinançament de l’ICAEN (Institut Català de l’Energia).

ENLLAÇ A PROENCAT, la prospectiva energètica en la qual es basa el PLATER.

Consulta Prèvia del PLATER

Consulta pública prèvia del PLATER en el portal Participa de la Generalitat i estarà oberta fins al 4 de juny del 2023.

És un procés dirigit especialment a la ciutadania i organitzacions (especialment entitats, col·lectius o sectors potencialment afectats per la implantació de les energies renovables en el territori).

Consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica

S’ha engegat el procés de Consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica del Pla territorial sectorial de les energies renovables (PLATER), dirigida a les administracions públiques afectades i les persones interessades.

El motiu de la consulta és demanar aportacions fins al 30 de juny, en relació amb els aspectes que haurà de tenir en compte l’avaluació ambiental del Pla.

El resultat de les consultes es tindrà en consideració en l’elaboració del document d’abast, document que ha de fixar l’abast i el nivell de detall de l’avaluació ambiental del Pla, així com els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris ambientals estratègics i els indicadors que han de guiar la formulació del Pla i el seu procés d’avaluació ambiental.

La documentació es pot consultar a l’enllaç següent: Consulta sobre l’avaluació ambiental del PLATER

Les diferents vies de participació són les següents:

  1. Administracions públiques han de fer arribar les respostes a la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental mitjançant el tràmit corresponent de l’EACAT:  Inici > Tràmits > Catàleg > ACC – Avaluació Ambiental Estratègica > Resposta a la consulta.
  2. Entitats sense ànim de lucre (també s’admeten altres entitats i empreses privades) –> tràmit virtual de presentació de propostes
  3. Ciutadans –> com tothom pot presentar comentaris, els ciutadans interessats o qui vulgui poden presentar una petició genèrica adreçada a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (Cal indicar a l’assumpte: “Resposta a la consulta d’avaluació ambiental de plans i programes”).

Una vegada s’hagi formulat, el document d’abast es podrà consultar al Banc de dades de l’avaluació ambiental, accessible des de l’enllaç següent: http://dtes.gencat.cat/portalAA/AppJava/consultaPlansInformacio.do?reqCode=inici  (Àmbit: Catalunya; Àmbit de planejament: Planejament Territorial)

PLA COMARCAL DE JOVENTUT

Des de l’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Terra Alta es va impulsar una enquesta per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut de la Terra Alta 2020-2024, que va acabar essent per a les anualitats 2022-2025, amb l’objectiu de conèixer les necessitats de la població jove de la nostra comarca en diferents àmbits. Aquesta enquesta, a més, tenia una doble funcionalitat: per una banda la de conèixer millor la situació del jovent de la comarca; i per l’altra poder dissenyar unes línies d’actuació més acotades i de qualitat. 

Consulta l’enquesta

Consulta el resultat de l’enquesta