CONTRACTACIÓ

En temes de contractació podeu accedir al Perfil del contractant per obtenir informació sobre les licitacions en curs, adjudicacions o anul·lacions de contractes.

També podeu accedir a l’històric tant dels contractes menors com dels contractes adjudicats seguint els enllaços.

CONVENIS

En el següent enllaç podeu obtenir informació sobre els convenis que ha subscrit l’ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui i quan els signa. Així mateix, també hi trobareu informació sobre les dates de vigència d’aquests.

Convenis de col·laboració