• Actualització de preus dels projectes redactats pel Consell Comarcal.
 • Aixecament de l’estat actual d’edificacions de titularitat municipal.
 • Assessorament i informes tècnics:
  • Assistències a meses de contractació.
  • Devolució de garantia d’obres dirigides per tècnics del Consell Comarcal.
  • Informes tècnics sobre instal·lacions i activitats de titularitat municipal.
  • Informes tècnics sobre patologies de l’edificació, si aquesta té vinculació amb l’ens.
  • Direcció facultativa d’obres (Arquitecte tècnic).
  • Coordinació de seguretat i salut a les obres.
  • Divisió en fases de projectes redactats pel Consell Comarcal.
  • Modificació de projectes redactats pel Consell Comarcal.
  • Redacció d’avantprojectes d’edificacions de titularitat municipal (Competència arquitecte tècnic).
  • Redacció de projectes d’edificacions de titularitat municipal Competència arquitecte tècnic).
  • Redacció de projectes d’activitats (annex III o innòcues).
  • Assessorament i informes tècnics per PAU’s de competència municipal.
  • Redacció de Plans Especials de Protecció Civil (NEUCAT, INFOCAT…)
  • Redacció del catàleg de masies i cases rurals.

Per més informació: stecnics@terra-alta.cat

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal