Els Serveis tècnics del Consell Comarcal es troben ubicats a la seu d’aquest, amb domicili al carrer Bassa d’en Gaire, núm. 1 de Gandesa. És un servei creat per apropar l’administració als ciutadans amb gestions que es desenvolupen des de l’Oficina Local d’Habitatge i per donar suport tècnic als ajuntaments d’aquesta comarca, como pot ser la gestió tècnica dels seus municipis (redacció d’informes, projectes, memòries valorades, direcció d’obres…).

A més es un servei que desenvolupa tasques que afecten a tota la comarca com és el manteniment i gestió de la Via Verda de la Terra Alta i la gestió de la ponència ambiental que avalua les activitats que estan sotmeses al règim de llicència ambiental d’acord amb l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal