El Servei de Català ofereix assessorament lingüístic a administracions locals, empreses, organitzacions, entitats i ciutadans en general. La prestació i la filosofia d’aquest servei han experimentat canvis: al principi l’activitat principal era la revisió de textos, ara se centra en el foment de l’autonomia lingüística dels usuaris.

A més de revisió de textos breus escrits en català, el Servei ofereix informació sobre recursos lingüístics: correctors, traductors automàtics, Optimot (cercador d’informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana.

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal