Des del Servei de Català s’organitzen cursos de català per a les persones que volen aprendre a parlar-lo amb fluïdesa i correcció (Inicial, Bàsic i Elemental) i per a les que volen escriure’l adequadament (Intermedi i Suficiència). També ofereix cursos de perfeccionament (Superior) per a les persones que l’han d’utilitzar de manera excel·lent. Per complementar l’oferta general, s’ofereixen sessions puntuals d’aspectes concrets de llengua (especialitzats) adreçats a l’Administació, i d’altres, a entitats comarcals.

Els cursos segueixen els programes de llengua catalana per a l’ensenyament d’adults de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL). Els programes s’estructuren a partir dels nivells establerts en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

L’alumne pot matricular-se en un curs fent la prova de nivell o presentant un certificat d’un nivell inferior. El fet d’acabar un nivell i superar la prova  permet l’obtenció d’un certificat de coneixements de català oficial.

Cercador de cursos

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal