Si teniu problemes amb la família, se separació/divorci, de cura de la gent gran, amb els veïns, de convivència ciutadana social o cultural, lloguers, herències, reclamacions de quantitat, empreses, associacions, fundacions, organitzacions, o d’altres….

Us oferim mediació, un espai de diàleg.

La mediació és un procés de gestió de conflictes en què un professional fa possible que les persones parlin, reflexionin i cerquin de forma conjunta una solució vàlida responsable i útil per a tothom.

Amb la mediació no hi ha guanyadors ni perdedors, sinó persones que col·laboren per trobar la millor solució. Permet estalviar temps i reduir el desgast personal i material.

La mediació es basa en els principis de voluntarietat, confidencialitat, imparcialitat i neutralitat.

El Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya.

El Centre posa tots els seus mitjans i recursos al servei de les persones, les famílies, la comunitat, les empreses, les organitzacions i tota la societat, perquè coneguin la mediació i hi puguin accedir fàcilment.

Per donar resposta ales sol·licituds de mediació, el Centre disposa de registres de professionals que faciliten el procés de mediació i que ajuden les persones a trobar solucions. La persona mediadora no decideix ni imposa res a les parts, sinó que les escolta i les ajuda a arribar a acords per si mateixes.

La solució és a les vostres mans.

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal