El Consell Comarcal de la Terra Alta, disposa d’un PIC (Punt d’Informació Cadastral), per tal de facilitar el servei d’informació cadastral als qui no disposin de mitjans informàtics i telemàtics apropiats.

Es pot accedir a dos tipus d’informació: la protegida i la de lliure accés.

Tothom pot sol·licitar el servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.

Pel que fa al servei de consulta i certificació electrònica de dades cadastrals protegides, d’acord a la Llei 15/1999 de protecció de dades personals, únicament podran accedir a aquest tipus d’informació els titulars i els seus representants, degudament autoritzats. Per a aquest efecte, els titulars caldrà que aportin el DNI, i els representants l’autorització (“Autoritzacio_Pic.pdf”) (1) degudament signada i acompanyada de la còpia del DNI del titular.

Aquets certificats telemàtics produiran idèntics efectes que els expedits pels Òrgans de la Direcció General del Cadastre.

El PIC únicament està creat per gestionar les certificacions i consultes del cadastre, per tramitar modificacions o altre tipus de gestions, us haureu d’adreçar a la Secretaria del vostre Ajuntament o directament a la Gerència Territorial del Cadastre.

Si teniu algun dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de:
Telèfon.- 977.420.018
e-mail.- jpallares@terra-alta.cat

Documentació d’interès

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal