El Consell Comarcal, amb aportacions pròpies, organitza diferents accions dins de l’àmbit de desenvolupament econòmic amb l’objecte de promoure accions de foment, d’iniciativa pública o privada, amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament econòmic a la comarca  de la Terra Alta. Les actuacions més destacades són:

  • Les activitats firals, exposicions i mostres  amb un àmbit d’influència comarcal que tonguin una importància econòmica notable en la realitat productiva del municipi.
  • Les diades i jornades tècniques que tractin específicament la qüestió del desenvolupament econòmic de l’àmbit territorial de la comarca de la Terra Alta.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb la dinamitzadora econòmica:

Amb la finalitat de fomentar i incentivar l’activitat empresarial de la comarca es posa a l’abast de l’empresari o emprenedor, un servei comarcal d’informació i assessorament empresarial sobre:

– Creació d’empreses.
– Subvencions i finançament.
– Promoció del comerç, turisme i serveis..
– Cursos de formació per a empreses.
– Gestió de subvencions relacionades amb programes de la Unió Europea.

El Consell Comarcal, amb aportacions pròpies, organitza diferents accions dins de l’àmbit de desenvolupament econòmic amb l’objecte de promoure accions de foment, d’iniciativa pública o privada, amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament econòmic a la comarca  de la Terra Alta. Les actuacions més destacades són:

  • Les activitats firals, exposicions i mostres  amb un àmbit d’influència comarcal que tinguin una importància econòmica notable en la realitat productiva del municipi.
  • Les diades i jornades tècniques que tractin específicament la qüestió del desenvolupament econòmic de l’àmbit territorial de la comarca de la Terra Alta.

Per a més informació contacteu a desenvolupament@terra-alta.cat

El Consell Comarcal de la Terra Alta forma part de la Xarxa Emprèn inclosa dins del programa Catalunya Emprèn. Catalunya Emprèn és un programa de la Generalitat de Catalunya que impulsa i promou actuacions  públiques i privades de valor per a l’emprenedor, a les que dóna suport directe.

La Xarxa Emprèn és una xarxa público-privada d’entitats que, en el marc del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, presten serveis d’acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya durant els tres primers anys de vida del negoci.

Més de 150 entitats i 500 tècnics i tècniques experts donen cobertura a totes les comarques de Catalunya.

Serveix que ofereix la xarxa emprèn:

-Informació i orientació a les persones emprenedores

Suposa la realització d’un procés que integra les següents activitats: entrevista inicial, informació dels serveis que s’ofereixen i atenció de consultes.

Flyer informatiu

-Assessorament al procés de creació d’empreses

Es proporciona un consell expert i es tutoritza la persona emprenedora en el procés de creació de la seva empresa. El personal tècnic l’acompanya en l’elaboració del pla d’empresa i en l’avaluació de la viabilitat del seu projecte.
Pots demanar assessorament a

http://xarxaempren.gencat.cat/ca/coneix-la-xarxa-empren/cercador-dentitats/

Formació adreçada a les persones emprenedores

Disseny, organització i impartició d’accions de formació per tal de millorar els coneixements i habilitats en matèria de planificació i gestió empresarial. Accions formatives (link a accions formatives properes o info de les properes accions)

Seguiment tècnic a les primeres fases de l’empresa creada

Es dóna suport a les empreses creades durant els seus primers tres anys de vida per tal de reduir les possibilitats de fracàs i ajudar-les a aconseguir majors nivells de competitivitat.

Sensibilització de la població envers el foment de l’esperit emprenedor

Disseny, organització i desenvolupament d’accions adreçades a sensibilitzar la població en matèria de creació d’empreses i foment de l’esperit emprenedor. Vols conèixer el mon de l’emprenedoria?. Vine les nostres sessions.

Informació, assessorament i mediació sobre l’accés al finançament dels projectes d’emprenedors i autònoms

L’objectiu és donar informació sobre els productes disponibles en matèria de finançament, assessorar la persona emprenedora sobre el producte financer que millor s’ajusta a les seves necessitats i fer tasques de mediació i acompanyament en la tramitació de sol·licituds.

Serveis i recursos de vivers d’empresa amb la següent informació:

La Terra Alta disposa d’un Centre Empresarial ubicat a Gandesa on s’hi troba un viver d’empreses integrat per 10 despatxos, 5 tallers i altres espais d’ús comunitari, aptes per a la instal·lació d’empreses o de professionals durant un període de temps limitat.

Els serveis oferts per la xarxa Emprèn son:

  • Suport tècnic, assessorament i acompanyament  a empreses i persones emprenedores per a la seva instal·lació al viver.
  • Posar a l’abast de les persones emprenedores i empreses en fase de consolidació l’ús dels espaisper accions de networking, formació, … pertal de millorar la seva competitivitat.

La Reempresa és la compra o lloguer dels actius i fons de comerç d’una empresa per part de persones que desitgen fer créixer l’empresa sense passar per l’esforç de crear-la.

Es una acció necessària per a promoure l’equilibri i refermar el teixit empresarial i econòmic d’una regió.

S’implementa a través de la creació d’un mercat ben estructurat, definit i formal on es troben l’oferta i la demanda per a la cessió d’empreses.

Es un mecanisme eficient per salvaguardar el patrimoni empresarial col·lectiu evitant la desaparició d’un gran nombre d’empreses que han costat molt de crear i un cop dur a l’esperit emprenedor a Catalunya.

Contacta amb nosaltres per demanar informació del Projecte reempresa:

Més informació: www.reempresa.org

Us presentem un seguit de projectes empresarials de la Terra Alta que en els darrers anys, han comptat amb el suport del servei de creació d’empreses del Consell Comarcal. Aquest servei forma part de la xarxa Catalunya Emprèn que disposa de diferents punts d’assessorament arreu de Catalunya.

El servei de creació d’empreses del Consell Comarcal de la Terra Alta ofereix als emprenedors un assessorament que abasta tot el procés de creació de l’empresa, ajudant si cal a definir la idea de negoci, tutoritzant la confecció del pla d’empresa i acompanyant a l’emprenedor en la recerca d’ajuts i finançament.

Tipologia d’empresa

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal