El dret d’asil és un dels que conté la Declaració Universal de Drets Humans de 1948 i altres tractats internacionals i regionals. Aquests defineixen la condició de persona refugiada i garanteixen el dret d’asil i les responsabilitats que les nacions que les hagin de dur a terme. Les persones refugiades fugen de la violència i la persecució i tenen dret a rebre una adequada protecció i una acollida digna.

La Terra Alta és i ha estat una comarca solidària i d’acollida, sensible davant de situacions d’injustícia o vulneració dels drets humans. Per mandat del Ple de 9 d’octubre de 2015 es va aprovar, per unanimitat, la moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima de conflictes armats a la Mediterrània.

Posteriorment, a través del Comitè per a l’acollida de persones refugiades, adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’insta a participar al Programa d’acollida en municipis amb una població al voltant de 10.000 habitants. Parteix de la premissa sobre la prioritat de les persones refugiades de viure a Barcelona i la seva àrea metropolitana, atès que disposen de centres d’acollida per a la primera fase i els entorns rurals no els són especialment atractius, bàsicament pel desconeixement que tenen de tot el que els pot aportar viure i treballar en aquests territoris.

Cal tenir en compte la iniciativa de la ciutadania que engloba les entitats Orta Solidària, Sorolla’t de Bot i ciutadans del Pinell de Brai i la Pobla de Massaluca. A partir d’aquest punt es crea la Plataforma Terra Alta Terra d’Acollida, de caràcter comarcal, amb el suport de l’ONGD Cooperació Activa al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, entitat especialitzada en cooperació internacional, acció social i interculturalitat.

Per convenciment polític i responsabilitat social  es crea la Taula comarcal d’acollida de persones refugiades a la Terra Alta.

La Taula Comarcal d’acollida de persones refugiades té com a finalitat l’elaboració de propostes, activitats i projectes per a fer efectiva l’acollida de persones refugiades.

Els seus principals objectius són:

  • Generar un espai de participació i suport
  • Compartir informació i propostes
  • Perfilar una estratègia de respostes compartida i coordinada entre els diferents agents
  • Acollir famílies refugiades a la comarca

En primera instància es convoquen als ajuntamenta de la comarca i tècnics i tècniques del Consell Comarcal, entitats socials, el Comitè de persones refugiades adscrit al Departament d’Afers Socials i Damílies i la tècnica referent dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre de la Secretària d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

Progressivament es preveu incorporar diferents agents del territori que puguin  aportar recursos i coneixements especialitzats a fi de millorar el procés d’acollida.

En primer lloc es crea una comissió de Treball encarregada d’elaborar un Pla de Treball que implementi els instruments, els mecanismes que reculli les línies de treball, recursos i accions per definir les línies d’actuació i que constitueixi un consens entre les institucions i les entitats, orientat a compartir i executar processos de millora des d’una perspectiva integral.

Enllaços d’interès

Àrees