El Servei de Primera Acollida a la Terra Alta, d’acord amb el que estableix la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya, ofereix un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes.

Consisteix en l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya. Els continguts formatius s’engloben en tres mòduls:

– Mòdul A: Coneixement de la llengua catalana
– Mòdul B: Coneixement de la normativa sociolaboral
– Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i els seu marc jurídic

El servei s’inicia amb una entrevista i l’acompanyament a la persona usuària en la formació dels mòduls formatius i finalitza amb l’obtenció del Certificat d’Acollida, que expedeix la Generalitat i resulta d’utilitat en els processos d’estrangeria com ara l’arrelament social, la modificació o la renovació d’autoritzacions de residencia, entre d’altres.

L’objectiu d’aquest servei es la plena integració de les persones immigrades i les seves famílies a la vida social de la comarca, potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l’exclusió social, la igualtat d’oportunitats i l’accés als recursos col·lectius i serveis públics existents a la comarca.

Poden accedir al servei les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil, les persones apàtrides i retornades, majors de 16 anys i que estiguin empadronades a la Terra Alta.

La Generalitat de Catalunya posa al seu abans el servei de primera acollida en col·laboració en l’administració local i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

Més informació:
Si voleu més informació sobre el Servei de Primera Acollida podeu consultar el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Enllaços d’interès

Àrees