1. Ajudes d’urgència social

Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, com l’alimentació, el vestit i l’allotjament.

Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies que visquin i estiguin empadronades a la comarca i estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o exclusió social, i acreditin que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients.

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 1. Ajudes d’urgència social – pobresa energètica

Atendre les despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar: llum, aigua i gas.

Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies que visquin i estiguin empadronades a la comarca i estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o exclusió social, i acreditin que tenen dificultats per cobrir les despeses de subministraments perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients.

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 1. Banc d’aliments

El Consell Comarcal de la Terra Alta és una de les entitats adherides al Programa d’Ajuda Alimentària a les persones més desafavorides (en endavant FEAD), es tracta d’un programa d’àmbit nacional cofinançat pel Fons d’ajuda Europeu en un 85% i en un 15% pel pressupost de l’Administració General de l’Estat.

A l’Estat Espanyol, aquest programa depèn dels Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

El FEGA entrega els aliments, a les Organitzacions Associades a la Distribució (OAD), que són organitzacions caritatives de dimensió nacional sense ànim de lucre, com és el cas de Creu Roja, la funció d’aquesta és  l’emmagatzematge i distribució dels aliments  a les Organitzacions Associades al Repartiment (OAR).

Les OAR son organitzacions sense ànim de lucre que entreguen directament els aliments a les persones mes desfavorides, juntament amb mesures d’acompanyament. El Consell Comarcal, esta adherit a aquest programa i s’encarrega  de fer arribar directament els aliments a les persones en situació vulnerable.

L’entrega dels aliments la realitza l’equip de Serveis Socials i  s’encarrega de les següents funcions:

 • Seguiment directe de les persones usuàries
 • Contacte amb les diferents organitzacions comarcals d’àmbit d’entrega d’aliments per evitar duplicitats de serveis
 • Planificació del calendari de repartiment
 • Distribució dels aliments, de manera proporcional segons els membres i les edats de la unitat familiar
 • Sol·licitud de participació al programa
 • Gestió i control dels estocs
 • Memòria anual del projecte
 • Desenvolupar mesures d’acompanyament
 1. Col·laboració amb Creu Roja

El Consell Comarcal de la Terra Alta col·labora amb programes propis de Creu Roja que ofereix a la comarca: campanya de reis per fer arribar joguines als nens i nenes terraltins/es fins a  12 anys, campanya d’aliments, campanya de sitribució de kits de suport…

 1. Col·laboració amb Càritas de Gandesa

Conveni de col·laboració per atendre les necessitats bàsiques de les persones de la comarca que estan en seguiment de Serveis Socials per atendre les necessitats bàsiques que no es poden obtenir per altres serveis o entitats.

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal