Què es?

En col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es realitzen programes de sensibilització i capacitació, específica en igualtat a tot el personal dels ens locals, per tal de facilitar l’elaboració i la implantació del Pla d’Igualtat a la mateixa organització i a les empreses del territori.

Quines són les funcions?

  • Realitzar accions de sensibilització per a treballadors/res dels ens locals en matèria d’igualtat.
  • Assessorar ajuntaments i empreses per a la redacció dels Plans d’Igualtat interns.
  • Organitzar activitats formatives adreçades al teixit empresarial i/o ens locals en matèria d’igualtat, redacció de plans, prevenció de l’assetjament laboral, etc.
  • Realitzar estudis relacionats amb la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral a la comarca.

Vols aprendre més sobre Igualtat? JUGA….

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal