El passat 19 de desembre va ser el darrer dia de feina per als treballadors contractats en el marc del Programa Treball i Formació MG45 i DONA al Consell Comarcal de la Terra Alta.

La durada dels contractes ha estat d’un any a jornada completa, amb la finalitat d’impulsar la seva experiència laboral i la de millorar la situació socioeconòmica de la zona. Aquestes contractacions s’han dividit en dues línies: dos contractes per a la línia Majors de 45 anys i dos per a la línia DONA.

Durant aquest temps, les persones contractades s’han encarregat del manteniment de la Via Verda i d’altres rutes turístiques de la comarca.

El Programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral. Ho possibilita a través del suport a diferents entitats perquè es puguin dur a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic. A través d’aquest programa, els participants han adquirit experiència laboral i la possibilitat de realitzar una formació transversal per millorar els seus coneixements i capacitats, que els seran útils en un futur. En aquest cas, la formació que han realitzat ha estat a través de les sessions “Igualtat i no discriminació en l’entorn laboral” (20h), “Com parlar en públic” (20h) i “Treball en equip” (30h).

Des del Consell Comarcal de la Terra Alta agraïm a tots els participants d’aquesta convocatòria la feina realitzada, ja que han deixat palesa la seva bona predisposició, el seu bon treball i la seva professionalitat.