El Consell Comarcal de la Terra Alta, a través d’una subvenció amb conveni marc amb la Diputació de Tarragona, ha adquirit dues desbrossadores forestals i una bufadora per un import total de 2.706 euros.

Aquesta maquinària serà útil per realitzar treballs de desbrossat, neteja i adequació a tota la zona de la Via Verda gestionada pel mateix Consell Comarcal, així com en altres zones de camins rurals. A més, és la maquinària utilitzada pels integrants dels plans i programes d’ocupació que gestiona el Consell Comarcal de la Terra Alta per donar servei als municipis de la comarca.

Amb aquesta adquisició, el Consell Comarcal millora i renova la maquinària per dur a terme amb efectivitat les tasques abans esmentades.

Per altra banda, el Consell Comarcal de la Terra Alta també ha adquirit un equip de neteja de clavegueram per un import de 18.137,90 euros, dels quals 2000 han estat subvencionats per la Diputació de Tarragona a través d’un Conveni Marc.

L’equip adquirit és portàtil, es troba sobre un remolc que facilita el seu transport i realitza neteja per alta pressió de canonades de fins a 300mm.

Aquesta eina es destinarà a donar servei a tots els ajuntaments de la comarca quan ho considerin oportú. Amb aquesta adquisició, el Consell Comarcal augmenta els serveis que presta als ajuntaments de la Terra Alta.