Les actuacions estan incloses al conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis.

Aquestes són:

 • Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la de pagaments, la qual es concreta en:
  – Efectuar els canvis necessaris a la seu electrònica dels ens locals per a facilitar l’accés dels serveis a la ciutadania.
  – Personalitzar els serveis de la carpeta ciutadana.
 • Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania, la qual es concreta en:
  – Col·laborar en la formació de la ciutadania en l’ús de la identificació i signatura digital.
  – Sensibilitzar a la ciutadania en les eines digitals.
  – Formar i oferir suport dels serveis a les empreses i entitats sense ànim de lucre.
  – Formar i sensibilitzar en l’ús de la identificació i signatura digital.

Aquestes actuacions a 9 ajuntaments de la Terra Alta han estat finançades per la Diputació de Tarragona, l’import del cost de l’actuació ha estat de 13.500€ , i l’import concedit va ser de 15.000 €.