El Consell Comarcal de la Terra Alta ha obert la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar i informàtic obligatori i d’ajuts per l’assistència a llar d’infants per aquest curs 2020-2021.

El termini per sol·licitar aquestes ajudes comença avui dimarts, 9 de març, i finalitza el proper 29 de març.

Les famílies poden presentar les sol·licituds individuals de manera telemàtica al Consell Comarcal de la Terra Alta mitjançant instància genèrica (disponible al web del Consell Comarcal / seu electrònica / tràmits online / instància genèrica).

També es podran presentar presencialment a la seu del Consell Comarcal o a l’ajuntament de cada municipi.

PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Cal presentar l’imprès de sol·licitud Annex I (disponible a la pàgina web del Consell Comarcal) i la documentació escanejada que es detalla tot seguit:

– Imprès de sol·licitud (Annex I) degudament signat per tots els membre de la unitat familiar majors de 18 anys.

– DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si aquesta documentació s’ha presentat en els darrers 5 anys per tramitar ajuts escolars, no serà necessari presentar-la de nou però caldrà indicar-ho a l’imprès de sol·licitud.

– Fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis on hi consti el titular i el número de compte IBAN.

– Pels ajuts de llibres i material, caldrà presentar justificants de la despesa efectuada (llibres escolars, material escolar, llicències digitals, etc.).

Es demana als sol·licitants que complimentin totes les dades requerides a la sol·licitud i que facin constar el número de telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic per facilitar les comunicacions posteriors.

El text íntegre de les bases de la convocatòria es pot consultar al següent enllaç: http://terra-alta.cat/arees/dinamitzacio-social/ensenyament/ajuts/