CULTURA

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

JOVENTUT

 • Suport i assessorament a l’hora de redactar Plans Locals i projectes d’actuació anuals de joventut als ajuntaments mancomunats.

PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRAL

 • Sol·licitar certificació cadastral al voltant dels béns immobles, en l’àmbit de tot el territori nacional, excepte País Basc i Navarra.

SERVEI DE CATALÀ

 • Atenció de consultes sobre drets lingüístics
 • Revisió de textos breus
 • Sessions sobre recursos lingüístics a la xarxa i sobre llenguatge no sexista
 • Informació sobre recursos lingüístics, terminologia i formació
 • El Servei de Català col·labora amb les administracions locals per garantir la capacitació lingüística del personal al seu servei, motiu pel qual assessora,  en matèria lingüística, en els processos de selecció de personal i en la provisió de llocs de treball. Això inclou avaluar les persones candidates que no acrediten documentalment els coneixements de llengua catalana adequats al perfil de la plaça que es convoca.

SERVEIS TÈCNICS

SERVEIS INFORMÀTICS

 • Sol·licitud de certificats digitals des de la plataforma EACAT, a l’apartat tràmits, Servei de certificació digital
Obrir un tiquet de suport

Podeu obrir una petició de suport online per a les següents àrees:

 • Desenvolupament econòmic
 • Serveis informàtics
 • Serveis tècnics