1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

 


Què ofereix el SIAD?

 

Servei d’orientació per a la  creació d’empresa i servei d’informació d’ajuts i subvencions

 • Servei d’assessorament i orientació per crear la teva pròpia empresa.
 • Realització de plans d’empresa.
 • Gestió d’ajuts per a la creació o millora de les empreses.

Servei d’orientació laboral i d’assessorament

 • Orientació Laboral i assessorament per a la recerca o millora de feina.
   


Promoció i suport a l’associacionisme

 • Dinamitzar i potenciar la col·laboració i la coordinació amb les associacions. 
 • Informació sobre ajuts i subvencions a les associacions.
 • Informació per a la participació en l’associocionisme.
 • Difusió de les activitats per les associacions de dones.
 • Suport en l’organització d’activitats programades per les associacions.
   


Servei de formació

 • Formació per a la motivació, generació d’idees i creació d’empreses.
 • Grups i tallers de temàtica diversa.
 • Informació d’interès per a les dones a través de xerrades o sessions formatives.
   


Servei d’informació i assessorament jurídic

 • Oferir i difondre informació sobre els drets de les dones i el seu exercici.
 • Proporcionar assessorament legal en qualsevol tema que la dona requereixi.
 • Orientar  a dones que han iniciat procediments legals.
 • Informar sobre justícia gratuïta .
 • Detectar possibles situacions de violència i establir derivacions i seguiments.
   


Servei d’assessorament i atenció psicològica

 • Proporcionar orientació i assessorament presencial respecte tot allò relacionat amb el malestar emocional de les dones.
 • Detectar possibles situacions de violències i avaluar la conveniència de la necessitat d’atenció especialitzada.
 • Potenciar el reconeixement dels recursos personals de les dones que busquen suport, tot reforçant l’autoestima i la seguretat de les dones en la resolució de les qüestions plantejades.
   


Plans de Polítiques de Dones

 • Coordinació del Pla Comarcal de Polítiques de Dones.
 • Donar suport als ajuntaments i entitats de la comarca per al desenvolupament dels seus projectes relacionats amb polítiques per a les dones.
 • Suport als ens locals en la implementació dels Plans locals de les dones.
 • Qualsevol altre tipus d’informació d’interès per a la dona.

Actes

loader
································· 
·································
·································
·································
·································
································· 
·································
·································
·································
·································
·································
Igualtat i qualitat en el treball
·································
Igualtat i qualitat en el treball
·································
Igualtat i qualitat en el treball
·································

Cercador de les administracions públiques