1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Altres serveis

 
1. Servei de Transport Adaptat

 

Servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes  de la comarca de la Terra Alta a fi i efecte que puguin accedir al serveis d’atenció especialitzada de referència.

 

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 

 

2. Violència Masclista

 

Els serveis socials basics atenen casos de violència masclista que es detecten directament per la víctima o a través d’altres serveis.

 

- Servei ATENPRO

 

Les persones amb una ordre de protecció, que continuen estant en situació de risc, poden disposar d’un servei de teleassistència mòbil d’atenció immediata i a distància les 24h del dia, els 365 dies l’any.

Aquest servei es contracta a Creu Roja mitjançant conveni signat amb el Consell Comarcal de la Terra Alta.

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

- Protocol per a l’abordatge de la violència masclista (descarrega el document)

 

Per a una ràpida i bona atenció d’aquestes situacions es disposa d’un protocol a Terres de l’Ebre on es recullen les accions que han de realitzar els diferents serveis del territori.

- Recurs d’urgència

 

El Consell Comarcal de la Terra Alta disposa d’un recurs d’urgència per atendre les víctimes de violència masclista i els seus fills i filles.

La Generalitat de Catalunya ha reconegut, mitjançant el Contracte Programa, la necessitat d’atendre aquestes situacions, motiu pel qual finança a cada administració local, un import per atendre els casos de violència masclista i oferir-los un allotjament d’urgència. 

Davant d’aquestes situacions, els serveis socials, i també la resta de serveis i recursos de la xarxa per a l’abordatge de les situacions de violència masclista, han de garantir la seva protecció, allunyant-la de l’agressor i oferint-li, a ella i a les seves filles i fills, un espai d’acollida immediat i temporal que d’una banda, garanteixi la seva integritat física i de l’altra, permeti la reflexió i l’acompanyament durant el procés en què haurà de prendre les decisions més adequades per a sortir de la situació de violència viscuda. 
 
 
3. Servei d’Atenció Social i Educativa davant les situacions de risc

 

És un servei d'intervenció familiar adreçat a famílies amb infants i/o adolescents amb l'objectiu d'ampliar les habilitats i capacitats educatives i relacionals com també prevenir possibles situacions de risc per desajustos familiars i convivencials. El servei és de caràcter preventiu i educatiu.

Objectius assolir:

  • Aconseguir un seguiment adequat del compromís socioeducatiu
  • Donar recursos i eines per satisfer les necessitats dels menors
  • Aconseguir l'estabilitat del menor dins el nucli de convivència
  • Fer participar la família en les tasques educatives dels fills/es
  • Garantir la integritat de les famílies facilitant tècniques específiques o Dissenyar actuacions d'intervenció comunitària.
 
La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actes

loader
································· 
El Racó de l'Emprenedor
································· 
·································
·································
·································
·································
·································
·································
·································
  3r Premi Administració Oberta 2017

Cercador de les administracions públiques


Consell Comarcal Totes les administracions