1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Altres serveis

 
1. Servei de Transport Adaptat

 

Servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes  de la comarca de la Terra Alta a fi i efecte que puguin accedir al serveis d’atenció especialitzada de referència.

 

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 

 

2. Violència Masclista

 

Els serveis socials basics atenen casos de violència masclista que es detecten directament per la víctima o a través d’altres serveis.

 

- Servei ATENPRO

 

Les persones amb una ordre de protecció, que continuen estant en situació de risc, poden disposar d’un servei de teleassistència mòbil d’atenció immediata i a distància les 24h del dia, els 365 dies l’any.

Aquest servei es contracta a Creu Roja mitjançant conveni signat amb el Consell Comarcal de la Terra Alta.

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

- Protocol per a l’abordatge de la violència masclista (descarrega el document)

 

Per a una ràpida i bona atenció d’aquestes situacions es disposa d’un protocol a Terres de l’Ebre on es recullen les accions que han de realitzar els diferents serveis del territori.

- Recurs d’urgència

 

El Consell Comarcal de la Terra Alta disposa d’un recurs d’urgència per atendre les víctimes de violència masclista i els seus fills i filles.

La Generalitat de Catalunya ha reconegut, mitjançant el Contracte Programa, la necessitat d’atendre aquestes situacions, motiu pel qual finança a cada administració local, un import per atendre els casos de violència masclista i oferir-los un allotjament d’urgència. 

Davant d’aquestes situacions, els serveis socials, i també la resta de serveis i recursos de la xarxa per a l’abordatge de les situacions de violència masclista, han de garantir la seva protecció, allunyant-la de l’agressor i oferint-li, a ella i a les seves filles i fills, un espai d’acollida immediat i temporal que d’una banda, garanteixi la seva integritat física i de l’altra, permeti la reflexió i l’acompanyament durant el procés en què haurà de prendre les decisions més adequades per a sortir de la situació de violència viscuda. 
 
 
3. Servei d’Atenció Social i Educativa davant les situacions de risc

 

És un servei d'intervenció familiar adreçat a famílies amb infants i/o adolescents amb l'objectiu d'ampliar les habilitats i capacitats educatives i relacionals com també prevenir possibles situacions de risc per desajustos familiars i convivencials. El servei és de caràcter preventiu i educatiu.

Objectius assolir:

  • Aconseguir un seguiment adequat del compromís socioeducatiu
  • Donar recursos i eines per satisfer les necessitats dels menors
  • Aconseguir l'estabilitat del menor dins el nucli de convivència
  • Fer participar la família en les tasques educatives dels fills/es
  • Garantir la integritat de les famílies facilitant tècniques específiques o Dissenyar actuacions d'intervenció comunitària.
 
La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actes

loader
································· 
El Racó de l'Emprenedor
································· 
·································
·································
·································
·································
·································
·································
·································
  3r Premi Administració Oberta 2017

Cercador de les administracions públiques