1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Arranjament de camins (motonivelladora i rodet)

 

Aquest servei consisteix amb l’arranjament dels camins municipals, mitjançant una motoanivelladora i un rodet.

No s’ha de fer cap sol·licitud donat que el servei es presta de forma continuada, amb un sentit rotatori d’un poble al del seu costat, d’acord amb el gràfic que segueix més avall, per evitar desplaçaments i aconseguir una major eficiència en el servei.

 

A cada municipi hi resta els dies necessaris fins a un màxim de 15. És cada municipi qui decideix els camins que cal arranjar cada torn, per això abans de finalitzar el servei en un municipi, s’avisa al següent perquè programi el servei.

 

Puntualment i per causa justificada es pot sol·licitar el servei, suspenent-se, pel període necessari aquest circuit que es reprendrà tan aviat com sigui possible.

 

 

 

·································
·································
·································
·································
·································