1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Reempresa: Cedint l’èxit empresarial

 

La Reempresa és la compra o lloguer dels actius i fons de comerç d’una empresa per part de persones que desitgen fer créixer l’empresa sense passar per l’esforç de crear-la.

Es una acció necessària per a promoure l’equilibri i refermar el teixit empresarial i econòmic d’una regió.

S’implementa a través de la creació d’un mercat ben estructurat, definit i formal on es troben l’oferta i la demanda per a la cessió d’empreses.

Es un mecanisme eficient per salvaguardar el patrimoni empresarial col·lectiu evitant la desaparició d’un gran nombre d’empreses que han costat molt de crear i un cop dur a l’esperit emprenedor a Catalunya.

Contacta amb nosaltre per demanar informació del Projecte reempresa:

Més informació: www.reempresa.org

·································
·································
·································
·································
·································