Signen el conveni de cessió de terrenys per a la construcció de la deixalleria de la Terra Alta a Gandesa

  • Imprimeix

La ciutat de Gandesa disposarà de la primera deixalleria de la comarca de la Terra Alta, una actuació que impulsa l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) amb un pressupost de licitació de 245.597,18 euros. L’equipament el construirà el Consell Comarcal de la Terra Alta en uns terrenys cedits per l’Ajuntament a la zona d’equipaments del municipi. La superfície de l’actuació és de 2.787,09 metres quadrats i el termini d’execució de l’obra de sis mesos.

L'Ajuntament de Gandesa i el Consell Comarcal han signat avui el conveni per a la cessió dels terrenys per a construir l'equipament mediambiental, on també s'ubicarà l'estació de transferències de Gandesa.

L'actuació es finançarà amb fons procedents del cànon de residus municipals. Aquest cànon és un impost ecològic que incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsa mesures de minimització i de valorització material dels residus. També és un instrument que contribueix al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus municipals.

Val a dir que actualment la comarca de la Terra Alta és l’única de tot Catalunya que no disposa de servei de deixalleria per als seus veïns.