El SIAD de la Terra Alta és un servei d’informació i atenció adreçat a dones de la comarca, creat pel Consell Comarcal amb el suport de l’Institut Català de les Dones.

Està format per un equip de professionals que ofereixen informació, suport i assessorament en tots aquells temes d’interès per a les dones amb tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar…

El SIAD facilita a les dones l’accés a diferents recursos del territori per tal de contribuir a que la dona pugui gaudir dels seus drets civils i personals sense discriminacions. Un espai públic d’accés directe obert a la comunitat, però que garanteix la discreció de l’atenció.

L’objectiu principal del SIAD és treballar per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com afavorir la participació social i la promoció de les dones.

Des del SIAD del Consell Comarcal de la Terra Alta treballem per assolir els següents objectius:

 • Informar dels recursos comunitaris d’atenció social, legal, laboral i afavorir-ne l’ús per part de les dones.
 • Realitzar activitats de sensibilització social.
 • Estimular la participació de les dones en la vida pública i privada.
 • Detectar necessitats i impulsar noves línies d’intervenció.
 • Oferir un servei que sigui un punt de referència per a les dones.

Servei d’orientació per a la  creació d’empresa i servei d’informació d’ajuts i subvencions

 • Servei d’assessorament i orientació per crear la teva pròpia empresa.
 • Realització de plans d’empresa.
 • Gestió d’ajuts per a la creació o millora de les empreses.

Servei d’orientació laboral i d’assessorament

 • Orientació Laboral i assessorament per a la recerca o millora de feina.

Promoció i suport a l’associacionisme

 • Dinamitzar i potenciar la col·laboració i la coordinació amb les associacions.
 • Informació sobre ajuts i subvencions a les associacions.
 • Informació per a la participació en l’associocionisme.
 • Difusió de les activitats per les associacions de dones.
 • Suport en l’organització d’activitats programades per les associacions.

Servei de formació

 • Formació per a la motivació, generació d’idees i creació d’empreses.
 • Grups i tallers de temàtica diversa.
 • Informació d’interès per a les dones a través de xerrades o sessions formatives.

Servei d’informació i assessorament jurídic

 • Oferir i difondre informació sobre els drets de les dones i el seu exercici.
 • Proporcionar assessorament legal en qualsevol tema que la dona requereixi.
 • Orientar  a dones que han iniciat procediments legals.
 • Informar sobre justícia gratuïta .
 • Detectar possibles situacions de violència i establir derivacions i seguiments.

Servei d’assessorament i atenció psicològica

 • Proporcionar orientació i assessorament presencial respecte tot allò relacionat amb el malestar emocional de les dones.
 • Detectar possibles situacions de violències i avaluar la conveniència de la necessitat d’atenció especialitzada.
 • Potenciar el reconeixement dels recursos personals de les dones que busquen suport, tot reforçant l’autoestima i la seguretat de les dones en la resolució de les qüestions plantejades.

Plans de Polítiques de Dones

 • Coordinació del Pla Comarcal de Polítiques de Dones.
 • Donar suport als ajuntaments i entitats de la comarca per al desenvolupament dels seus projectes relacionats amb polítiques per a les dones.
 • Suport als ens locals en la implementació dels Plans locals de les dones.
 • Qualsevol altre tipus d’informació d’interès per a la dona.

Què és una associació?

En l’article 22 de la Constitució espanyola es reconeix el dret d’associació.Text Constitució
Associació és la unió voluntària, lliure i solidària de tres o més persones  jurídiques privades,  per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular, que es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.
Qui s’encarrega de portar el registre de les associacions de règim general és la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques. Les associacions polítiques, les religioses, les esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals), en queden excloses, perquè tenen registres específics.
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació

Tràmits per a la constitució d’una associació

En aquesta pàgina podeu trobar la informació sobre la legislació vigent i els tràmits que cal seguir per poder constituir una associació
Web de les associacions de Catalunya
Directori de webs d’associacions :http://www.gencat.cat/icdona/fdetallew.htm

Associacions de dones de la Terra Alta 

ASSOCIACIÓ DE DONES D’ARNES
Dr. Trueta, 1
43597 Arnes
Tel: 977 435 134
Contacta: addarnes@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE DONES “LA TEMPLADA” 
Plaça d’Espanya, 3
43786 Batea
Tel: 696 660 999
Contacta: latempladabatea@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE DONES “LA DONZELLA”
Caseres, 50, 1r
43785 Bot
Tel: 650 174 532
Contacta: ladonzellabot@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE DONES “LA CERÇADA”
Terra Alta, 30
43784 Corbera d’Ebre
Tel: 639 236 732
Contacta: lacersada@hotmail.com

ASSOCIACIÓ “LA TORTADA”
Av. Catalunya, 3
43781 La Fatarella
Tel: 977 413 609
Contacta:donesfata@hotmail.com

ASSOCIACIÓ “LA DONA GANDESANA”
Plaça de l’Església, 11
43780 Gandesa
Tel: 622 502 413
assdonagandesana@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE DONES “COL·LECTIU BARBARA”
Av. Generalitat, 13
43596 Horta de Sant Joan
Tel: 699 906 467
Contacta: aj.horta@altanet.org

ASSOCIACIÓ DE DONES “LA SARIA”
Cr. Major, 8 – Centre Polivalent
43594 El Pinell de Brai
Tel: 977 426 154
Contacta: associaciolasaria@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE DONES “LA TROBADA”
Cr. Major, 10
43783 La Pobla de Massaluca
Tel: 690 327 462
Contacta: latrobada@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE DONES “EL TEIX D’ENGRILLO”
Josep Major, 28
43595 PRAT DE COMTE
Tel: 977 428 284
Contacta: dones_pratdecomte@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE DONES DE VILALBA DELS ARCS
C/ Sant Llorenç
Tel: 609 652 514
Contacta: donesdevilalba@hotmail.com

Si no hi trobeu la vostra associació, podeu contactar amb nosaltres per donar-nos les dades.

Projecte per sensibilitzar la població en general, i en especial la més jove, en termes d’igualtat i de no discriminació per la lluita contra la violència masclista.

Enllaços d’interès

Àrees

Altres webs del Consell Comarcal