L’Àrea d’Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de la Terra Alta ha creat el Joc de la Igualtat, un ‘breakout’ per sensibilitzar les empreses i els ens locals de la comarca sobre la importància de disposar d’un Pla d’Igualtat.

Hi podeu jugar fins al proper 2 d’abril a través d’aquest enllaç o a través de l’apartat d’Igualtat del web del Consell Comarcal de la Terra Alta.

En una empresa, un Pla d’Igualtat augmenta la motivació, el compromís i la satisfacció amb la feina. A la vegada, redueix la rotació, l’absentisme, la fuga de talents i l’estrès de les persones treballadores. També millora el clima laboral aprofitant tot el potencial i talent de la plantilla, i dona un major orgull de pertinença a l’estructura. L’empresa esdevé un referent de bones pràctiques i de responsabilitat social, al mateix temps que inverteix en una imatge socialment responsable. Tots aquests factors influeixen en una major competitivitat i millora dels resultats econòmics de l’empresa.