El Consell Comarcal de la Terra Alta integra el Servei d’Atenció al Domicili Social i el Servei d’Atenció al Domicili de Dependència (SAD), que fins ara gestionava de manera externa. D’aquesta manera, ampliarà la plantilla del Consell per aquest servei amb 16 persones més.

El passat 31 de juliol es va iniciar el procés per seleccionar el nou personal que s’integrarà al SAD però està previst que la borsa de treball d’aquest servei es torni a obrir en breu per realitzar un nou procés de selecció a finals d’agost i incorporar més persones al SAD.

Perfil demandat

Posseir alguna de les titulacions següents abans de què finalitzi el període de presentació d’instàncies:

– Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (o el títol equivalent de tècnic/a en atenció sociosanitària).

– Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria

– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en domicili

– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

Trobareu la resta d’informació en aquest document en pdf: Anunci del Consell Comarcal de la Terra Alta, sobre la creació d’una borsa de treball de persones treballadores familiars per al Servei d’ajuda a domicili (SAD) social i dependència