A més d’afectar la salut, la crisi sanitària del coronavirus també incideix de manera negativa en l’economia del país. Per aquest motiu, s’han activat diferents línies d’ajuts per a empreses i persones treballadores autònomes que vegin afectada la seva economia a causa de la pandèmia del Covid-19.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física– que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica. En aquest cas, han de constar com a donades d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut, que es podrà sol·licitar a partir de l’1 d’abril, compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes. Per accedir-hi, aquestes persones treballadores autònomes hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya. L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA. El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència no competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

En aquest enllaç trobareu tota la informació sobre l’ajut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus

En aquest enllaç trobareu les preguntes més freqüents juntament amb les respostes pertinents de l’àmbit laboral (autònoms, baixes a la Seguretat Social, expedients de regulació de l’ocupació, relacions laborals, renda garantida de ciutadania, seguretat laboral i atur, entre altres àmbits) sobre el SARS-CoV-2: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/treballadorsiempreses/faqambitlaboral/

Per la seva banda, la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona ha creat un espai a la seva pàgina web per informar la ciutadania de les mesures econòmiques que han adoptat la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol per fer front a la situació excepcional que es viu degut a l’estat d’alarma. El portal recull la informació dels tràmits que cal seguir segons la situació particular de cada empresa o persona autònoma per accedir a les diferents línies d’ajut que s’han impulsat. Aquesta informació s’anirà actualitzant amb les novetats que faciliti al respecte el servei d’atenció digital que ofereix el Departament d’Empresa i Coneixement i les diverses conselleries de la Generalitat i ministeris del Govern de l’Estat.

En aquest sentit, a la pàgina web de la Diputació de Tarragona hi podeu trobar un quadre resum de les mesures per autònoms i empreses, informació sobre l’ajustament temporal de l’activitat, els ajuts i prestacions, els crèdits i préstecs, així com tot el que cal saber sobre l’ajornament de tributs, entre altres consideracions d’interès.

Enllaç de la Diputació de Tarragona amb informació de les ajudes econòmiques disponibles per fer front al a situació excepcional: https://www.dipta.cat/empren/coronavirus

Afectacions del coronavirus per a consumidors i empreses

L’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya informa a través de la seva pàgina web de les recomanacions generals en matèria de viatges i transports, espectacles i altres esdeveniments, serveis que es paguen per quotes (cursos, gimnasos, etc) i pagaments fets per avançat en concepte de paga i senyal a tenir en compte donat l’estat d’alarma que viu el país.

A la vegada, l’Agència Catalana del Consum també publica les mesures extraordinàries de suport a les famílies i a les empreses que s’han engegat a causa de la pandèmia del Covid-19. En aquest cas, les mesures de les quals informa a través del seu web fan referència a subministraments bàsics a la llar, telefonia i internet, terminis per a la devolució de productes i hipoteques. Totes aquestes informacions es van actualitzant d’acord amb l’evolució de la situació. És per això que cal seguir sempre les indicacions provinents de fonts oficials i seguir les recomanacions de les autoritats.