El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar en data de 19 març la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, d’acord amb l’article 10.6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La concentració de persones en allotjaments turístics, que han de compartir determinats espais comuns, implica un increment del risc de contagi, de manera que donada la situació de restricció en la mobilitat de persones resulta necessari, per garantir la contenció de la pandèmia, procedir a suspendre l’obertura a el públic d’aquests establiments en línia amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 10 del Reial Decret 463/2020.

Aquesta suspensió es mantindrà vigent fins a la declaració del final de l’estat d’alarma i d’acord amb la publicació del BOE, el tancament es produirà en el moment en que l’establiment no disposi de clients als que hagi d’atendre i, en tot cas, en el termini màxim de set dies naturals des de l’entrada en vigor d’aquesta norma.

Podeu consultar la normativa establerta al BOE en aquest enllaç: BOE-A-2020-3892