Davant la clara preocupació existent perquè el mercat no disposa de les mascaretes necessàries de protecció per fer front al coronavirus, el Grup de Costureres de la Terra Alta fa dies que treballa des de casa per elaborar-ne amb la finalitat de facilitar-les a la ciutadania, que no en troba enlloc. Per aquest motiu, el Consell Comarcal de la Terra Alta s’ha posat en contacte amb els ajuntaments de la comarca per fer-les arribar a aquells municipis que estiguin interessats en distribuir-les entre els seus veïns. D’acord amb les peticions, el Consell Comarcal es coordinarà amb el punt de fabricació i recollida de mascaretes per evitar el màxim de desplaçaments possibles. En aquest cas, els ajuntaments que rebin les mascaretes encomanades seran els responsables de desinfectar-les abans de lliurar-les a les persones que les utilitzaran.

Cal agrair la tasca que du a terme de manera incansable el Grup de Costureres de la Terra Alta per col·laborar en l’intent de frenar el coronavirus. En tot cas, el Consell Comarcal recorda que aquestes mascaretes de cotó fetes a casa no estan homologades ni pel Departament de Salut, per fer-ne un ús sanitari; ni pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per ser utilitzades en el Servei d’Atenció a Domicili (SAD). Tot i així, són una mesura de protecció de la qual se’n pot fer ús en altres àmbits més personals, de protecció individual i d’ús domèstic. Cal incidir en el fet que l’ús de les mascaretes ha d’anar acompanyat de la resta de mesures d’higiene i protecció marcades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El Consell Comarcal de la Terra Alta es posa a la vostra disposició per fer la recollida de les mascaretes fabricades a la nostra comarca, però per tirar endavant aquesta iniciativa de forma segura i estructurada, s’han marcat les següents recomanacions que s’hauran de seguir:

PREVI  A LA FABRICACIÓ:

– Abans d’iniciar la fabricació de mascaretes és del tot necessari desinfectar el lloc de treball i confeccionar una mascareta per a l’ús de la persona que les elabora.

– És necessari que la roba que es farà servir, prèviament hagi estat rentada a la rentadora,  a alta temperatura (60 graus mínim) i amb una mica de lleixiu.

ON GUARDAR LES MASCARETES FETES:

– A mesura que es vagin confeccionant les mascaretes, cada cosidor/a les haurà de dipositar en una bossa de plàstic que es pugui tancar o precintar.

RECOLLIDA:

– La recollida es farà a cada municipi on es confeccionin les mascaretes, i en un sol punt, on es disposarà d’una caixa folrada per dintre amb una bossa gran de plàstic, on cada cosidor/a dipositarà la seva bossa de plàstic precintada amb les mascaretes que hagi cosit.

– Un cop rebudes totes les bosses del municipi es passaran a recollir amb el vehicle del Consell Comarcal.

– El Consell Comarcal gestionarà el servei de recepció i distribució dins de l’àmbit de la comarca. Fora de la Terra Alta es gestionarà a través del voluntariat del grup de cosidors i cosidores.

DISTRIBUCIÓ:

– El Consell Comarcal de la Terra Alta comunicarà a tots els ajuntaments que hi ha la possibilitat d’adquirir aquestes mascaretes amb la informació corresponent per ser utilitzades. D’acord amb les peticions, es coordinarà amb el punt de fabricació i recollida de mascaretes per evitar el màxim de desplaçaments possibles.

– L’ajuntament i/o entitat que rebi les mascaretes sol·licitades serà el responsable de la seva desinfecció, abans que siguin lliurades a les persones que les hagin d’utilitzar.

El Consell Comarcal reitera que l’ús d’aquestes mascaretes en cap moment pot ser sanitari o per al servei de SAD. En el supòsit que s’utilitzin per a aquestes finalitats, el Consell Comarcal no es fa responsable de les conseqüències que se’n puguin derivar.

Per ampliar la informació:

– Consell Comarcal de la Terra Alta: consellcomarcal@terra-alta.cat o al telèfon 977.420.018

– Grup de Costureres Solidàries de la Terra Alta: https://chat.whasapp.com/CNzFPMmVuuz1CDC8Ew0MwF