El Parlament de Catalunya ha aprovat un conveni que permetrà que l’Hospital de Mora d’Ebre passi a ser públic en la seva totalitat. A la vegada aquest conveni permetrà la creació de l’empresa pública Salut Terres de l’Ebre la qual gestionarà tot el servei sanitari de les Terres de l’Ebre.