El Consell Comarcal de la Terra Alta a principis de l’actual curs acadèmic 2019-2020 va aprovar la reducció del preu per viatge del transport postobligatori, dels 0’90 euros al actuals 0’75 euros que actualment venen pagant els alumnes d’estudis postobligatoris de batxillerat o cicles formatius. A la vegada, els segons germans solament pagarán 0’50 euros i els tercers germans 0’25 euros, per viatge.