El Consell Comarcal de la Terra Alta col·labora amb la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) subvencionant el 50% dels cost de la matrícula a les persones empadronades
en un municipi de la comarca de la Terra Alta que s’inscriguin a seminaris i cursos
d’estiu d’aquesta universitat.
Les bases reguladores es poden consultar al BOPT núm. 99, de 24 de maig de 2017.
El termini de presentació de les sol·licituds d’ajut al Consell Comarcal serà del dia 30
de maig fins el dia 30 de juny de 2019.

Més informació a l’apartat d’ajuts de la web del Consell Comarcal de la Terra Alta:
http://terra-alta.cat/arees/dinamitzacio-social/ensenyament/ajuts/

Informació dels seminaris i cursos a l’enllaç de la UOC:
https://x.uoc.edu/que-vols-estudiar/seminaris/