VALORITZACIÓ DELS SERVEIS ECOSISTÈMICS DEL BOSC
13 de març, Telecentre, C/Povet de La Plana 4, Gandesa
Horari: 9 a 17:00

 

PROGRAMA 13 de març
9:00 – 9:15 Recepció i Benvinguda
Sr. Carles Luz, president del Consell Comarcal de Terra Alta
9:15 – 9:30 Presentació Projecte LIFE-CLINOMICS
Sr. JM Jurado, CCOO
9:30- 10:00 Introducció
Fundació Empresa i Clima.
10:00- 10:40 Introducció als serveis ecosistèmics del bosc i indicadors de monitoratge
10:40 – 11:05 Gestió forestal multifuncional i mesures per a la millora dels serveis
ecosistèmics: eines i aplicació
11:05- 11:40 Quantificació dels serveis ecosistèmics i valor de mercat. Exemples de
valorització de serveis ecosistèmics.
11:40- 12:00 Pausa Café
12:00- 12:30 Experiències de pastura dirigida per la prevenció d’incendis a la Serra de
Llaberia
Sr. Ricard Baqués, Tècnic en Gestió de Recursos Naturals, Consorci de la Serra de Llaberia
12:30-13:00 Projecte RETA (Espais tests agraris)
Sra. Maria Díaz i Sra. Laia Batalla, Escola de Pastors de Catalunya
13:00-13:30 Vedats de bolets
Sr. Xavi Buqueras- Tècnic forestal del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet
13:30- 14:00 Més bosc, més benestar
Expert acompanyant: Sra. Rut Domènech-investigadora del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya(CTFC)

Dinar de 14:15 a 15:45
Visita tècnica 16:00-17:00
• Treballs silvícoles per aprofitament i millora de la massa forestal a la finca Forest pública CUP 26 Comuns de Gandesa, a càrrec de Guillem Argelich Tècnic Entorn Natural i Territori del COPATE